Bokningsvillkor:

 • Anmälan till en kurs/aktiviteten är bindande. I och med anmälan godkänner deltagaren/den som genomför bokningen de bokningsvillkor som finns att läsa här. Pengar betalas inte tillbaka av arrangören om deltagaren själv väljer att inte delta. Pengar betalas heller inte tillbaka om deltagaren inte kan delta på grund utav sjukdom. Delar av avgiften betalas heller inte tillbaka om deltagaren väljer att hoppa av kursen/aktiviteten under kursens/aktivitetens gång.

 • Det är deltagarens/den som bokars ansvar att kontrollera så att e-post från oss inte fastnar i ditt/ert spamfilter. Vänligen säkerställ så att vår avsändaradress anses vara en säker källa så att mejl/fakturor från oss inte fastnar i skräpposten.

 • Kläder och utrustning som deltagaren tar med och går sönder under kursen ersätts ej av arrangören.

 • Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på platsen för kurs/aktivitet, t.ex. på grund utav väderförutsättningar. Arrangören ska då hitta en lämplig plats med bättre förutsättningar inom rimligt köravstånd.

 • Då sportklätterkurser är lite mer väderkänsliga kan just sportklätterkursen flyttas fram till ett nytt datum om vi bedömer väderprognosen vara för dålig. Om det nya datumet inte fungerar för dig som bokat en plats, så får du möjlighet att boka om dig till något av våra andra datum (vi håller sportklätterkurser på regelbunden basis).

 • Vid särskilt dåliga väderförutsättningar kan arrangören ställa in kursen/aktiviteten* om arrangören anser det ej vara möjligt att genomföra kurs/aktivitet på ett tillräckligt säkert sätt, hela beloppet betalas då tillbaka till deltagaren.

 • Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in en kurs/aktivitet, t.ex. på grund av för få anmälda deltagare, hela beloppet betalas då tillbaka till deltagaren.

 • Creating Milestones har rätt att avbryta en kurs för en deltagare om deltagaren på grund av olämpligt uppförande/attityd, riskerar att utsätta sig själva eller andra för en säkerhetsrisk. Kursavgiften återbetalas då ej av arrangören.

 • Fakturor ska vara betalda innan sista betalningsdatum, vid påminnelse av förfallen faktura förbehåller vi oss rätten att ta ut en påminnelseavgift för administrativa merkostnader. Efter en betalningspåminnelse överlämnar vi ärendet till kronofogden. Dröjsmålsränta finns angivet på den första fakturan.

 • Deltagaren/den som genomför bokningen har 14 dagars ångerrätt efter genomförd bokning enligt lagen om distansavtal, enligt lag är köpeavtalet bindande efter dessa 14 dagar.

 • Vi sparar under en begränsad tid de uppgifter du lämnar i vårt bokningssystem, dessa uppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part. Faktureringsuppgifter sparas av Creating Milestones och/eller en extern bokföringstjänst i enlighet med svensk lagstiftning.

 • Vi sparar de uppgifter du lämnar i vårt bokningssystem, dessa uppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part. Faktureringsuppgifter sparas av Creating Milestones och/eller en extern bokföringstjänst i enlighet med svensk lagstiftning.

 • Det är deltagarens egen försäkring som gäller under/inför kurs/aktivitet. Alla deltagare uppmanas att se över sin försäkring inför kursen/aktiviteten och vad den täcker.

 • Är ni ett företag/organisation (t.ex. skola) som bokar en kurs/aktivitet/event/ så är det företagets/organisationens försäkring(ar) som gäller under kursen/aktiviteten/eventet, om inget annat överenskommit. 


  *Detta gäller alla våra kurser/aktiviteter utom sportklätterkurser, då dessa hålls på så pass regelbunden basis att vi kan boka om deltagarna framåt i tiden.

Bokningsvillkoren gäller tills vidare från och med 2020-05-01